ban01 ban02
نتایج نقل و انتقالات داخل استان هرمزگان


اعلام نتایج نقل و انتقال فرهنگیان - شبكه رشد آگوست برای مشاهده نتایج نقل و انتقال فرهنگیان می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید نتایج نقل و نتایج نقل و انتقال فرهنگیان در ادارات آموزش و پرورش استان ها و همچنین در سایت آموزش و پرورش به نشانی پایگاه مدارس استان هرمزگان نقل و انتقالات - پرتال آموزش و پرورش فارس بخشنامه انتقال موقتاضطراري سال - شیوه نامه و نمون برگ های مورد نیاز نقل و انتقالات داخل استان - - اعلام نتایج توسط اداره کل تیرماه به استناد نامه شماره مورخ اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان فهرست ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور که با استفاده از این سامانه نقل و انتقال فرهنگیان را مدیریت می نمایند برون استانی نتایج نقل و انتقالات با تاخیر و در اواخر تیرماه اعلام خواهد شد - ایلنا جولای کارشناس مسئول نقل و انتقالات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و پرورش استان زنجان در زمینه نقل و انتقالات درون استانی و نتایج آن خبرداد گروه درسی ریاضی میناب - نقل و انتقال داخل استان فرهنگیان - جدول زمانی و شرایط و ضوابط نقل و انتقال داخل استان هرمزگان اعلام گردید جدول زمانبندی نقل و انتقالات رایانه ای داخل استان اعلام نتایج رایانه ای در سایت الی در گفتوگو با فارس نتايج نقل و انتقال فرهنگيان اعلام شد آگوست محمدرضا محدث خراساني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود نتايج نقل و انتقال فرهنگيان در ادارت آموزش و پرورش استان و همچنين در سايت نتایج نقل و انتقال معلمان در خراسانرضوی مرداد ماه اعلام میشود - فارس جولای مدیرکل آموزش و پرورش خراسانرضوی گفت امسال در نقل و انتقالات داخل شده معلمان گفت نتایج نهایی نقل و انتقالات همکاران فرهنگی استانی و غیراستانی در اول مرداد ماه اعلام میشود آغاز آموزش معلمان ششم ابتدایی از فردا در هرمزگان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان جاسک - وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان بخشنامه نقل و انتقالات اضطراری سال تحصیلی - خواست کتبی نقل و انتقالات اضطراری داخل و خارج استان مربوط به نیروهای رسمی و پیمانی شاغل در واحد های آموزشی و اداری که زمان از تاریخ اعلام نتایج لغایت پایان مهلت انتخاب رشته مکان ساختمان معاونت پرورشی آموزش و پرورش جاسک ادامه اصلیجزئیات نقل و انتقال فرهنگیان در سال صفحه اصلی پورتال --- آوريل پورتال وزارت آموزش و پرورش-اصلیجزئیات نقل و انتقال فرهنگیان در سال و پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال درون و برون استانی با نتایج نقل و انتقال درون استانی معلمان یزد - خبرگــزاری پانـــا - جولای به گزارش خبرگزاری پانا علی دهقان بهابادی اظهار داشتکلیه معلمان متقاضی می توانند برای اطلاع از نتایج نقل و انتقال داخل استانی به ادارات آموزش و counter free hit invisible