ban01 ban02
اداره اموزش و پرورش نصرت اباد


سیستان و بلوچستانمدیر آموزش و پرورش منطقه یک تهران از نصرت آباد --- ژانويه رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه نصرت آباد تصریح کرد در جلسه ی شورای اداری آقای خدابنده با اشاره به تفاهم نامه بین آموزش وپرورش منطقه یک تهران و مجتمع آموزشی وپرورشی دانش نصرت آباد ازنا مجتمع آموزشی وپرورشی دانش نصرت آباد ازنا - - مجتمع آموزشی وپرورشی دانش نصرت و سرکار خانم رضایی واحد بازرسی اداره آموزش و پرورش شهرستان ازنا و اولیای دانش دعوت دانش آموزان بخش نصرت آباد از دانش آموزان منطقه یک تهران اداره كل ژانويه به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران درجریان بازدید مدیر منطقه یک و هیات همراه از دانش آموزان و و معلمین و مدارس بخش سایت مناطق و نواحی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان - تست آزمون منبعتست آزمون تست آزمون اداره آموزش و پرورش منطقه نصرت آباد پورتال اداره آموزش و پرورش منطقه نصرت آباد مدیریت اداره آموزش و پرورش منطقه نصرت آباد آموزش و تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش نصرت آباد و ناحیه تهران - در بازدید های به عمل آمده مدیران آموزش و پرورش نصرت آباد و منطقه تهران از مناطق آموزشی همدیگر در روز یکشنبه تفاهم نامه ی همکاری بین دو آموزش و پرورش با حضور مدیر طایفه بزرگ گرگیج - بازدید رئیس آموزش و پرورش نصرت آباد از مدارس - در روز یک شنبه مورخه ی آقای غلامرضا شهرامی پور رئیس آموزش و پرورش نصرت آباد با تنی چند از کارمندان آن اداره برای بررسی وضعیت آموزشی و پیگیری عملکرد آموزش و پرورش نصرت آباد درسه ماهه اول سال تحصیلی - - خلاصه ای ازعملکردسه ماهه آموزش وپرورش نصرت آباد تعداد نفربازمانده ازتحصیل اعم از دختر وپسر وارسال مشخصات آنها به اداره کل درپایان آبان ماه سال جاری کد نمایش آب و هوا - اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان وبلوچستان - دسامبر به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان با حضور مدیران آموزش و پرورش مناطق دشتیاری نصرت آباد و هیرمند و پس از بحث و اخبار نصرت آباد خبر فارسی سیستان و بلوچستان زاهدان سیستان و بلوچستان نصرت آباد شاهدامام هادي - ورود - خانه ژانويه شهرامی پور خاطر نشان کرد در حاشیه ی این سفر جلسه شورای اداری در محل اداره آموزش و پرورش نصرت آباد با حضور کارکنان اداری معاونین و بخشدار counter free hit invisible